MİSYONUMUZ

     Diyaliz Hastaları için kolay ulaşılabilir, yüksek kalitede, yüksek yaşam standartlarını sağlayan ve yaşam süresini uzatan diyaliz hizmetini en etkili ve verimli şekilde sunmak, hastaların böbrek nakli imkanına kavuşmalarına destek vermektir.

VİZYONUMUZ

      Diyaliz Merkezi alanında örnek ve adından söz ettiren bir sağlık kuruluşu olarak, deneyimli ekibi ve en son teknoloji ile tedavi hizmetleri sunan, yenilikleri takip eden, yüksek kalitede eşit bakım hizmeti veren, hastaların kendini güvende hissettikleri, beklentilerinin karşılandığı, dünya standartlarında, referans bir kurum olmaktır.

HEDEFLER

→ Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz Bakım Standartlarına uymak
→ Hastanın ihtiyacına göre doğru diyaliz işlemi, uygun kabul edilen bir zaman aralığında hizmet sunmak
→ Tüm çalışanlarımız için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı, eğitim ve kariyer hedefleri sunmak
→ Tüm hastalarımıza hiçbir fark gözetmeden eşit haklardan yararlanmasını sağlamak
→ Hizmet alan tüm hastalarımızın isteklerini dikkate almak, en kaliteli hizmeti sunmak ve iyileştirme çabası göstermek
→ Hasta güvenliğini sağlamak, riskleri belirlemek, riskleri en alt seviyede tutmak, çözümleri için en az kaynak kullanmak

 

DEĞERLERİMİZ:

1- Hasta Odaklılık :

   Amacımız; tüm hastalarımıza tartışılmaz kalitede hizmeti hatasız, zamanında ve her zaman daha da geliştirerek sunmak. Faaliyetlerimizi, hastalarımızın yaşam kalitesine kattığımız değeri geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için düzenliyoruz. Bunu, onların ihtiyaçlarını öngörerek, gereksinimlerinden fazlasını vererek ve sürekli gelişmeye çabalayarak yapıyoruz.

2- Kusursuzluk Tutkusu :

   En yüksek standartları yakaladığımız ve yaptığımız işte en iyisi olma gayretinin verdiği gurur duygusuyla motive oluyoruz. Öğrenme ve büyüme tutkusunun kusursuzluğun anahtarı olduğu inancıyla, insiyatif alıyor ve kalitemizi sürekli geliştirmeye çabalıyoruz. Kendimizi hedeflerimiz doğrultusunda hevesle, sonsuz ve azimli bir ivedilik içinde, muzaffer bir edayla ilerlemeye adadık.

3- Dürüstlük : 

   Biz, hastalarımızla, tedarikçilerimizle, yüklenicilerimizle ve birbirimizle yaptığımız tüm işlerde dürüst, açık sözlü ve ahlaklıyız. Karşılıklı güven inşa etmeye çalışıyor ve işimizi yönlendiren yasalara ve yönetmeliklere yalnızca yasal yükümlülüğümüz olduğu için değil, aynı zamanda doğru olanı yapmak için uyuyoruz.

4- Yenilik : 

   Sürekli olarak hastalarımızın yaşam kalitesini arttıran çözümleri arıyoruz. Bu çözümleri geliştirirken, çalışanlarımızda yaratıcılığı, stratejik düşünceyi ve ısrarcılığı destekliyoruz. Mevcut süreçleri uyarlamanın yanı sıra araştırma ve geliştirmeyle sürekli ilerlemeye çalışıyoruz. Hem başarısızlıklarımızdan hem de başarılarımızdan kendimize dersler çıkarıyoruz.

5- Sorumluluk : 

   Bireysel ve şirket olarak, performansımızla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyor ve ister ofiste, isterse diyaliz salonundaki hizmetimizin sorumluluğunu alıyoruz. Yaptığımız işte; nihai sonuçla ilgili sorumluluğu üstleniyoruz. Performansımızın, hastalarımızın memnuniyeti, iş arkadaşlarımızın ve şirketimizin başarısı üzerinde doğrudan etkisi olduğunun bilincindeyiz.

6- Ekip Çalışması :

    İş birliği çabasının sınırsız olanaklar sağladığına inanıyoruz. Ortak hedeflerimizi kişisel çıkarlarımızın önüne koyarak kusursuzluğa ulaşmaya çalışıyoruz. Birbirimizi motive ve teşvik ediyor, çeşitli geçmişlerden ve disiplinlerden gelen iş arkadaşları arasında anlamlı iş birliğini destekliyoruz. Bireysel farklılıklara saygı duyuyor, çeşitliliğe değer veriyor ve bilgilerimizi tüm şirketle paylaşıyoruz.

7- Bireye Saygı :

   Tüm insanların itibarına, kıymetine ve yaratıcı potansiyeline inanıyoruz. İş-yaşam dengesinin gerekli olduğuna inanıyor, tüm çalışanlarımıza adil ve tutarlı davranıyoruz. Başarıyı ödüllendiriyor, çalışanların katılımını ve katkılarını etkin olarak istiyoruz.

8- Bağlılık : 

   Kendimizi şirkete bağlı hissediyor, bağlılığımızı ve adanmışlığımızı müşterilerimize ve birbirimize gösteriyoruz. Aklımızı cömertçe paylaşıyor, iş arkadaşlarımıza en iyi tavsiyelerimizi ve desteklerimizi sağlıyoruz. Sorunları açıklık ve samimiyetle çözüyoruz.

9- Cesaret : 

   Yeniliğe değer veriyor ve tüm düzeylerde yeniliği teşvik ediyoruz. Değişimi savunuyor ve bir yandan esnekliğimizi korurken öte yandan başarının önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Dinamik ortamımız sık sık hızlı yanıt vermeyi veya cesur davranmayı gerektirse de, inisiyatif almaktan korkmuyoruz.

10- İletişim : 

   Çeşitli geçmişlerden ve çevrelerden gelen hastalarımız, iş arkadaşlarımız arasında açık iletişimi ve anlamlı iş birliğini teşvik ediyor ve destekliyoruz. İşimizde sürekli öğreniyor ve sürece katılıyoruz. İş arkadaşlarımızın birlikte çalışma ruhuna güvenerek, bilgileri özgürce paylaşıyoruz. Hem şirket içinde hem de şirket dışında, özgür ve içten fikir alışverişine inanıyoruz.

RANDEVU AL