Diyaliz Sertifikalı Uzman/ Sorumlu Diyaliz Hekimi/ Mesul Müdür:

Uz.Dr. Ramazan Tayfun CURA

   - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; Tıp Doktoru Diploması; 1989

   - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi; İç Hastalıkları Uzmanlığı; 1997

   - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi; Hemodiyaliz Uzman Tabipliği Sertifikası; 2017

 

Diyaliz Hekimi (part-time):

Dr. İsmail ÇEÇEN

   - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi; Tıp Doktoru Diploması; 1989

   - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Hemodiyaliz Sorumlu Hekimlik Sertifikası; 2003

RANDEVU AL