Kurumumuza hasta olarak başvurmak için gerekli evraklar:
 
1- Kimlik Belgesi
 
2- Diyaliz tedavisi için düzenlenmiş "Diyaliz Raporu"
 

3- Daha önce diyalize giren hastalarımız için "Epikriz" ve son ayın tetkikleri

 

 

Nüfus Cüzdanı

 
 
 
 
 
 

RANDEVU AL