Kurumumuza hasta olarak başvurmak için gerekli evraklar:
 
1- Kimlik Belgesi
 
2- Diyaliz tedavisi için düzenlenmiş "Diyaliz Raporu"
 
3- Daha önce diyalize giren hastalarımız için "Epikriz" ve son ayın tetkikleri

 

RANDEVU AL